top of page

Personalizovaná bábka Macka

 • Jedinečná bábka, jediná na svete v danej podobe

 • Vyrobená individuálne podľa návrhu dieťaťa

 • Odráža osobnosť - dieťa kreslí seba v podobe Macka 

 • Zmierňuje stres a napätie, pomáha pri zvládaní nových a náročných situácií

 • Macko je plnený levanduľou

 • Komunikuje s dieťaťkom rešpektujúco a hravo

 • Pomáha pri riešení konfilktov

 • Umožňuje dieťatku hovoriť o náročných témach (napr. šikana, rozvod rodičov, trauma...)

Jedinečnú bábku si samostatne dokáže navrhnúť dieťa od 4 mesiacov veku.

Pri návrhu personalizovanej bábky Macka je potrebné dodržať postup a pokyny, ktoré Vám prídu do e-mailu. Len vtedy bude Macko skutočne fungovať ako výchovná pomôcka.

Manuál a informácie boli zaslané na Váš e-mail.

Rozprávková kniha Hravý svet s Mackom

 • Kratučké príbehy, ktoré popisujú situácie, s ktorými sa dieťa stretne aj v bežnom živote

 • Rodič uvidí svet očami dieťaťa, vďaka čomu ho lepšie pochopí

 • Dieťaťu pomôže pochopiť svet a pravidlá v živote

 • Dieťa sa stotožní s hlavným hrdinom

 • Kniha podporuje fantáziu a kreativitu dieťaťa

 • Obsahuje rozprávkové príbehy, cvičenia na prácu s bábkou, komunikačné cvičenia zamerané na zoznámenie sa s emóciami 

 • Okrem ilustrácií zobrazujúcich prežívanie rôznych emócií, obsahuje aj omaľovanky, kde môže dieťa vyjadriť svoje prežívanie na papieri

 • Čítanie rozprávok je ideálnou formou predspánkovej rutiny, dieťa sa upokojí a nasýti si potrebu blízkosti rodiča

bottom of page